Privacy Statement

Privacy Statement

Inleiding
Ultimate Promotion Partners Europe neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit
Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@uppe.nl.

Wie is Ultimate Promotion Partners Europe?
Ultimate Promotion Partners Europe is de vennootschap onder firma Ultimate Promotion Partners Europe, kantoorhoudende te (4191 NE) Geldermalsen aan Tielerweg, 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50428535. Ultimate Promotion Partners Europe is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ultimate Promotion Partners Europe de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Ultimate Promotion Partners Europe jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Ultimate Promotion Partners Europe persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Ultimate Promotion Partners Europe voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Ultimate Promotion Partners Europe worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,
Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Ultimate Promotion Partners Europe heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Ultimate Promotion Partners Europe over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Ultimate Promotion Partners Europe. Je kunt verzoeken dat Ultimate Promotion Partners Europe je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Ultimate Promotion Partners Europe te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Ultimate Promotion Partners Europe of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Ultimate Promotion Partners Europe te verkrijgen. Ultimate Promotion Partners Europe zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Ultimate Promotion Partners Europe je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Ultimate Promotion Partners Europe
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@uppe.nl. Ultimate Promotion Partners Europe zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Ultimate Promotion Partners Europe een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Ultimate Promotion Partners Europe je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Ultimate Promotion Partners Europe verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ultimate Promotion Partners Europe ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Ultimate Promotion Partners Europe worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Ultimate Promotion Partners Europe worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Ultimate Promotion Partners Europe je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@uppe.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Ultimate Promotion Partners Europe jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@uppe.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.